Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - , , .

Episodios

 • Where to turn for help if you are experiencing domestic violence - Што може да направите ако се соочувате со домашно насилство

  Where to turn for help if you are experiencing domestic violence - Што може да направите ако се соочувате со домашно насилство

  07/05/2020 Duración: 07min

  If you or someone you know is experiencing domestic or family violence, you can contact 1800RESPECT on 1800 737 732 or through online chat.You can also call Lifeline 24/7 on 13 11 14. If life is in danger call 000.  - Ако се соочувате со ваков вид злоставување најважниот број на кој треба да се јавите е  1 800 RESPECT односно на  1800 737 732  за да  добиете првичен совет  конкретно за вашата сопствена ситуација,  што понатаму.Секој ден, 24 часа е отворена и линијата за поддршка   Lifeline  на  13 11 14.  

 • SBS News in Macedonian 7 May 2020 - Вести на СБС на македонски, 7 мај 2020

  SBS News in Macedonian 7 May 2020 - Вести на СБС на македонски, 7 мај 2020

  07/05/2020 Duración: 12min

  SBS News in Macedonian 7 May 2020 - Вести на СБС на македонски, 7 мај 2020

 • Safer workplaces key to returning Australia to work - Побезбедни работни места клучно за враќање на Австралија на работа

  Safer workplaces key to returning Australia to work - Побезбедни работни места клучно за враќање на Австралија на работа

  07/05/2020 Duración: 04min

  Businesses are being urged to make their workplaces COVID-19-safe as the government prepares to undo restrictions. The new protocols are expected to remain in place for the foreseeable future, providing growth opportunities for some small businesses. - Деловните субјекти се повикуваат да ги направат безбедни работните места бидејќи владата се подготвува да ги врати ограничувањата предизвикани од пандемијата со КОВИД - 19. Новите протоколи се очекува да стапат на сила во блиска иднина, обезбедувајќи можности за раст на некои мали бизниси.

 • Newly arrived refugees and migrants feel more vulnerable to virus concerns - Ново пристигнатите бегалци и мигранти се чувствуваат многу поранливи на последиците од коронавирусот

  Newly arrived refugees and migrants feel more vulnerable to virus concerns - Ново пристигнатите бегалци и мигранти се чувствуваат многу поранливи на последиците од коронавирусот

  06/05/2020 Duración: 04min

  Newly arrived refugees and migrants feel more vulnerable to the health and economic impacts of the COVID-19 crisis than ordinary Australians, according to a new survey. Almost half of respondents said language was a major barrier to receiving information on the virus. - Според едно ново истражување, ново пристигнатите бегалци и мигранти се чувствуваат поранливи на здравствените и економските влијанија од кризата со КОВИД-19 за разлика од другите Австралијци.  Речиси половина од испитаниците изјавиле дека јазикот е голема пречка за добивање информации за вирусот.

 • SBS News in Macedonian 6 May 2020 - Вести на СБС на македонски, 6 мај 2020

  SBS News in Macedonian 6 May 2020 - Вести на СБС на македонски, 6 мај 2020

  06/05/2020 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 6 May 2020 - Вести на СБС на македонски, 6 мај 2020

 • The mythical COVID cures include salt water, whiskey and garlic - Митските домашни лекови против коронавирусот вклучуваат и солена вода, виски и лук

  The mythical COVID cures include salt water, whiskey and garlic - Митските домашни лекови против коронавирусот вклучуваат и солена вода, виски и лук

  01/05/2020 Duración: 07min

  Salt water, garlic, vitamins, even whiskey. These are just some of the home remedy myths doing the rounds as people search for answers to the coronavirus. Many of these rumoured treatments are spreading in non-English speaking communities, in which daily government press briefings on COVID-19 aren't so easily translatable. Health officials warn there's a dangerous side to such speculative self-medication. - Солена вода, лук, витамини, дури и виски. Ова се само некои од митовите за домашни лекови кои кружат наоколу, додека луѓето бараат одговори за коронавирусот. Многу од овие гласини се шират во заедници што не зборуваат англиски jaзик, и во кои дневните изјави во медиуми за вирусот КОВИД-19 не се толку лесно за превод. Здравствените работници предупредуваат дека постои опасна страна на ваквите митови за употреба на лекови на своја рака.

 • SBS News in Macedonian 30 April 2020 - СБС вести на македонски, 30 април 2020

  SBS News in Macedonian 30 April 2020 - СБС вести на македонски, 30 април 2020

  30/04/2020 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 30 April 2020 - СБС вести на македонски, 30 април 2020

 • Can you travel outside Australia during COVID-19 if you have dual citizenship - Може ли да патувате надвор од Австралија за време на ковид-19 ако имате двојно државјанство

  Can you travel outside Australia during COVID-19 if you have dual citizenship - Може ли да патувате надвор од Австралија за време на ковид-19 ако имате двојно државјанство

  29/04/2020 Duración: 08min

  Although travel opportunities are limited, there is still possibility for dual nationals, the Macedonian Consul General in Melbourne, Sanja Zografska-Krsteska, told SBS Macedonian. She says those who need to leave Australia should contact the Australian Border Force Commissioner, explaining the reasons for their trip. For such an exception, says Ms. Zografska-Krsteska, they can also apply online, through the Department of Home Affairs website where they should explain the reasons for their trip and to support that with evidence and documents. Providing health care to elderly parents living in the homeland or to other family members may be one of the reasons for necessary travel outside Australia. - Македонскиот генерален конзул во Мелбурн, Сања Зографска-Крстеска во разговор за СБС на македонски вели дека иако можностите за патување се ограничени, сепак има исклучоци за лицата со двојно државјанство. Тие треба да се обратат до австралискиот комесар, надлежен за пограничната служба со објаснување на

 • SBS News in Macedonian 29 April 2020 - Вести на СБС на македонски, 29 април 2020

  SBS News in Macedonian 29 April 2020 - Вести на СБС на македонски, 29 април 2020

  29/04/2020 Duración: 10min

  SBS News in Macedonian 29 April 2020 - Вести на СБС на македонски, 29 април 2020

 • Some states in Australia begin cautiously easing certain COVID-19 restrictions - Некои држави во Австралија започнуваат претпазливо да олеснуваат одредени ограничувања за коронавирусот

  Some states in Australia begin cautiously easing certain COVID-19 restrictions - Некои држави во Австралија започнуваат претпазливо да олеснуваат одредени ограничувања за коронавирусот

  27/04/2020 Duración: 06min

  Some states are gradually lifting lockdown restrictions as the number of COVID-19 cases continues to plummet across Australia.  Queensland and Western Australia are cautiously relaxing coronavirus measures, but the federal government warns the battle is not over.  - Некои држави постепено ги укинуваат ограничувањата на мерките за спречување на ширењето на ковид -19 бидејќи бројот на заболени продолжува да опаѓа низ Австралија. Квинсленд и Западна Австралија внимателно ги олеснуваат мерките за коронавирусот. Сојузната влада предупредува дека битката не е завршена.

 • Australian government seeks to allay privacy concerns as coronavirus tracing app launched - Австралиската влада се обидува да ја смири загриженоста за приватноста од апликацијата за следење на коронавирусот

  Australian government seeks to allay privacy concerns as coronavirus tracing app launched - Австралиската влада се обидува да ја смири загриженоста за приватноста од апликацијата за следење на коронавирусот

  27/04/2020 Duración: 06min

  The federal government has sought to allay privacy concerns, as it launches its coronavirus tracing app. The software aims to trace those who come into contact with a confirmed COVID-19 case. - Сојузната влада се обидува да ја смири загриженоста за приватноста, откако ја активира апликацијата за следење на коронавирусот.  Софтверот има за цел да ги следи и открива оние што доаѓаат во контакт со потврден случај на КОВИД-19. 

 • Call for mateship as pandemic changes ANZAC Day remembrances - Другарството е оној квалитет што ја истакнува приказната на АНЗАК

  Call for mateship as pandemic changes ANZAC Day remembrances - Другарството е оној квалитет што ја истакнува приказната на АНЗАК

  24/04/2020 Duración: 04min

  As Australians remember the ANZAC story ((Sat 25 Apr)) and all those who have served the country since, veteran support group the RSL says it's mateship that the story highlights. The Returned and Services League ((RSL)) is asking people to remember that quality and to reach out to a mate who might be feeling alone during their period of isolation. - Австралијците ќе се сеќаваат на приказната АNZAC во сабота на 25 април и сите оние кои оттогаш и служеа на земјата. Gрупата за поддршка на ветерани RSL вели другарството е она што ја истакнува оваа приказна.

 • The challenge of pandemic parenting

  The challenge of pandemic parenting

  24/04/2020 Duración: 05min

  With the added pressures of home schooling, financial worries and work demands, parents of teenagers are being urged to prioritise their mental health during the coronavirus pandemic.

 • Police release the names of officers who died in a Melbourne crash - Полицијата ги објави имињата на полицајците кои загинаа во несреќата во Мелбурн

  Police release the names of officers who died in a Melbourne crash - Полицијата ги објави имињата на полицајците кои загинаа во несреќата во Мелбурн

  24/04/2020 Duración: 05min

  They were our colleagues, our friends, our squad mates and our family.That was the emotional tribute paid today as Victoria police vowed to uncover every detail of the horrific freeway crash that claimed the lives of four serving police officers.Victoria have officially identified the four officers killed on the Eastern Freeway in the Melbourne suburb of Kew. Leading Senior Constable Lynette Taylor, Senior Constable Kevin King, and recent academy graduates, Constables Glen Humphris  and Josh Prestney never made it home last night. - Викториската полиција се заколна дека ќе ги открие сите детали од грозоморната автопатска несреќа во која животот го загубија четворица службени полицајци.

 • Australia marks the 250th anniversary of James Cooks landing at Botany Bay - Австралија ја одбележува 250-годишнината од пристигнувањето на капетанот Џејмс Кук во Ботани Беј

  Australia marks the 250th anniversary of James Cook's landing at Botany Bay - Австралија ја одбележува 250-годишнината од пристигнувањето на капетанот Џејмс Кук во Ботани Беј

  24/04/2020 Duración: 12min

   Two hundred and fifty years ago, two worlds collided: Captain James Cook set foot on Australian soil - Пред двесте и педесет години, се судрија два света: Капетанот Џејмс Кук стапна на австралиска почва.

 • Australias longest living war memorial remembers the ANZACS - Австралискиот најдолг споменик потсетник на Денот на АНЗАК

  Australia's longest living war memorial remembers the ANZACS - Австралискиот најдолг споменик потсетник на Денот на АНЗАК

  24/04/2020 Duración: 05min

  Victoria's Great Ocean Road is renowned as one of the world's most iconic scenic routes. But with returned servicemen having helped in its construction, it's also perhaps the longest living war memorial. A new documentary has revealed some of the stories behind the war heroes who came back home to build a remarkable legacy. - Great Ocean Road во Викторија е познат како еден од најпознатите иконски панорамски патишта во светот. Но, откако војниците вратени од воените фронтови помогнале во неговата изградба, тоа е можеби и најдолгиот жив спомен на војната. Новиот документарен филм за изградбата на овој пат открива некои од приказните за воените херои кои се вратиле дома за да го изградат ова извонредно наследство.

 • SBS News in Macedonian 23 April 2020 - SBS Вести на македонски 23 април 2020

  SBS News in Macedonian 23 April 2020 - SBS Вести на македонски 23 април 2020

  23/04/2020 Duración: 10min

  SBS News in Macedonian 23 April 2020 - SBS Вести на македонски 23 април 2020

 • Irena Cajkic - SBS Macedonian Easter Kozinjak Competition Winner - Ирена Цајкиќ од Волонгонг - Среќна добитничка на натпреварот за велигденски козињак

  Irena Cajkic - SBS Macedonian Easter Kozinjak Competition Winner - Ирена Цајкиќ од Волонгонг - Среќна добитничка на натпреварот за велигденски козињак

  22/04/2020 Duración: 07min

  "The secret to a delicious Easter kozinjak (sweet bread) is to knead the dough twice and then leave it to rise.The third time, when you make the braid, leave it to rise for another half an hour before baking ", says Irena Cajkic from Wollongong,lucky winner in the SBS Macedonian Easter Kozinjak Competition. - "Тајната за вкусен велигденски козињак е тестото да се премеси двапати и потоа да се остави да кисне.Третиот пат, кога ќе се направи во плетенка, да се остави уште половина час па потоа да се пече", вели нашата соговорничка Ирена Цајкиќ од Волонгонг, среќна добитничка во наградната игра на СБС на македонски за велигденски козињак

 • Meto Koloski: 2020 US Census without questions on religion, country of birth, language and ancestry - Мето Колоски: Националниот Попис на САД без прашањата за религија, место на раѓање, јазик и потекло

  Meto Koloski: 2020 US Census without questions on religion, country of birth, language and ancestry - Мето Колоски: Националниот Попис на САД без прашањата за религија, место на раѓање, јазик и потекло

  22/04/2020 Duración: 18min

  This year, among those who stand to be counted in the 2020 US National Census are Americans of Macedonian heritage who began migrating to the US more than a hundred years ago. The United Macedonian Diaspora, a partner in the census, says the real number is close to half a million. UMD President Meto Koloski says the role of the UMD in the current Census, which will run until the end of June, is to encourage members of the Macedonian community to declare their true heritage.  Mr. Koloski adds the US Census differs from the Australian version in that it excludes questions on religion, country of birth, language and ancestry. - 140 милиони луѓе во САД добија официјален формулар за да учествуваат во ово-годишниот Попис на нација која располага со над 330 милиони луѓе. Меѓу нив и Американци со македонско потекло кои почнале да мигрираат уште пред повеќе од сто години. Обединета Македонска Дијаспора која се грижи за бројот на овие лица вели вистинскиот број е поблизу до половина милион, претпоставка која допрв

 • SBS News in Macedonian 22 April 2020 - SBS Вести на македонски 22 април 2020

  SBS News in Macedonian 22 April 2020 - SBS Вести на македонски 22 април 2020

  22/04/2020 Duración: 09min

  SBS News in Macedonian 22 April 2020 - SBS Вести на македонски 22 април 2020

página 14 de 15

Informações: