Sbs Macedonian -

Informações:

Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - , , .

Episodios

 • COVID-19 Update 27 January 2021 - КОВИД - Ажурирани информации 27 јануари 2021

  COVID-19 Update 27 January 2021 - КОВИД - Ажурирани информации 27 јануари 2021

  27/01/2021 Duración: 07min

  SBS Macedonian COVID-19 Update 27 January 2021 -  SBS на македонски - Ажурирани информации за КОВИД-19

 • SBS News in Macedonian 27 January 2021 - SBS Вести на македонски 27 јануари 2021

  SBS News in Macedonian 27 January 2021 - SBS Вести на македонски 27 јануари 2021

  27/01/2021 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 27 January 2021 - SBS News in Macedonian 27 January 2021

 • Вести на СБС на македонски 26 јануари 2021

  Вести на СБС на македонски 26 јануари 2021

  26/01/2021 Duración: 13min

  SBS News in Macedonian 26 January 2021

 • КОВИД - Ажурирани информации 26 јануари 2021

  КОВИД - Ажурирани информации 26 јануари 2021

  26/01/2021 Duración: 02min

  COVID Update 26 January 2021 

 • What does Indigenous Recognition mean? - Што значи домородно признавање?

  What does Indigenous Recognition mean? - Што значи домородно признавање?

  26/01/2021 Duración: 09min

  ‘Voice’, ‘recognition’, ‘sovereignty’ and ‘treaty’ have become a significant part of the language used to discuss the development of Australia's relationship with its Indigenous peoples. For most people these are just words but for First Nations people, they symbolise hope for a better and more inclusive future, with more involvement in the decisions that directly affect their lives. - „Глас“, „признавање“, „суверенитет“ и „договор“ станаа значаен дел од јазикот што се користи за дискутирање на развојот на односите на Австралија со нејзините Домородни народи. За повеќето луѓе тоа се само зборови, но за луѓето од Првите Нации, тие симболизираат надеж за подобра и поинклузивна иднина, со поголема вклученост во одлуките што директно влијаат на нивните животи. 

 • Вести на СБС на македонски 25 јануари 2021

  Вести на СБС на македонски 25 јануари 2021

  25/01/2021 Duración: 13min

  SBS News in Macedonian 25 January 2021

 • More refugees freed from detention

  More refugees freed from detention

  25/01/2021 Duración: 04min

  Most of the detained refugees have now been released from a Melbourne hotel but the future remains uncertain for others. The Home Affairs minister says it's a cost saving measure while Amnesty International is calling the release policy both arbitrary and cruel.

 • Delays in home care package delivery - Доцнења во испораката на пакетот за нега во домот

  Delays in home care package delivery - Доцнења во испораката на пакетот за нега во домот

  25/01/2021 Duración: 03min

  A new report shows many older Australians are struggling to access much-needed assistance services. Thousands have waited more than two years to access high-level home care packages that they've already been approved for  - Нов извештај открива дека голем број постари Австралијци тешко доаѓаат до многу потребните услуги за помош. Илјадници чекаат повеќе од две години за пристап до пакети за домашна нега од висок степен, кои веќе им се одобрени.

 • A year since COVID-19 infected Australia - Една година откако КОВИД-19 ја зарази Австралија

  A year since COVID-19 infected Australia - Една година откако КОВИД-19 ја зарази Австралија

  25/01/2021 Duración: 05min

  Today [[25 JAN]] marks one year since COVID-19 was first detected in Australia and to date the nation has recorded more than 28 000 cases. The virus, which then didn't even have a name, would fundamentally change Australian life, as we learnt to work from home, wear masks and socially distance from others. SBS takes a look back at the past 12 months. - Денес 25 Јануари се одбележува една година откако КОВИД-19 беше откриен за прв пат во Австралија. До денес нацијата има регистрирано повеќе од 28 000 случаи. Вирусот, кој тогаш дури и немаше име, суштински ќе го промени животот во Австралија, бидејќи научивме да работиме од дома, да носиме маски и социјално да се дистанцираме од другите.

 • КОВИД - Ажурирани информации 25 јануари 2021

  КОВИД - Ажурирани информации 25 јануари 2021

  25/01/2021 Duración: 05min

  СБС на македонски - Ажурирани вести за Ковид-19 

 • Вести на СБС на македонски 22 јануари 2021

  Вести на СБС на македонски 22 јануари 2021

  22/01/2021 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 22 January 2021

 • Семинарот за македонски привлече вљубеници во јазикот од 16 земји

  Семинарот за македонски привлече вљубеници во јазикот од 16 земји

  22/01/2021 Duración: 10min

  Му се оддолживме ли на Конески и што натаму? На оваа тема, но и за македонистиката воопшто, за македонскиот јазик и идентитетот, Милчо Јованоски разговара  со директорката на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Весна Мојсова  – Чепишевска 

 • My child with disability was my blessing, not a burden - Моето дете со попреченост го доживеав како мој благослов, а не товар

  My child with disability was my blessing, not a burden - Моето дете со попреченост го доживеав како мој благослов, а не товар

  21/01/2021 Duración: 33min

  When Maja Stojcevski, a life coach for parents with special children, as she likes to call them, found out 6 years ago that her daughter Joana had a severe physical and mental disability, which meant she would probably never be able to walk or talk, all sorts of feelings and thoughts swirled in her head.But, 3 years after the first shock, Maja managed to find a blessing in her situation and now she is on a mission to do the same with every parent of a special child. - Кога Маја Стојчевски, тренер за личен развој на родители со посебни деца, како што таа сака да ги нарекува, пред 6 години дознала дека нејзината ќерка Јоана е со тешка физичка и ментална попреченост, што значело дека таа најверојатно нема никогаш да прооди и проговори, секакви чувства и мисли ѝ се свртиле во главата.Но, 3 години по првиот шок, Маја успела да пронајде благослов во својата ситуација и сега е во мисија истото да го направи со секој родител на посебно дете.

 • Вести на СБС на македонски 21 јануари 2021

  Вести на СБС на македонски 21 јануари 2021

  21/01/2021 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 21 January 2021

 • Би можеле ли бизнисите да им ускратат услуга на Австралијаните кои одбиваат да примат вакцина против коронавирус?

  Би можеле ли бизнисите да им ускратат услуга на Австралијаните кои одбиваат да примат вакцина против коронавирус?

  20/01/2021 Duración: 08min

  Австралиската влада вели дека нема да ја направи вакцината против Ковид-19 задолжителна кога ќе започне процесот на вакцинација следниот месец. Но, тоа нема да ги спречи компаниите да им ускратуваат услуга на лицата кои одбиваат да ја примат вакцината

 • SBS News in Macedonian 20 January 2021 - SBS Вести на македонски 20 јануари 2021

  SBS News in Macedonian 20 January 2021 - SBS Вести на македонски 20 јануари 2021

  20/01/2021 Duración: 13min

  SBS News in Macedonian 20 January 2021 - SBS Вести на македонски 20 јануари 2021

 • Вести на СБС на македонски 19 јануари 2021

  Вести на СБС на македонски 19 јануари 2021

  19/01/2021 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 19 January 2021

 • Вести на СБС на македонски18 јануари 2021

  Вести на СБС на македонски18 јануари 2021

  18/01/2021 Duración: 12min

  SBS News in Macedonian 18 January 2021

 • Australian detained over illegal online marketplace - Австралиец приведен поради нелегален онлајн пазар

  Australian detained over illegal online marketplace - Австралиец приведен поради нелегален онлајн пазар

  18/01/2021 Duración: 04min

  An Australian man has been arrested in Germany accused of operating of the largest illegal online marketplace in the world. One online drug market expert says users on the Dark net are anonymous and are often undetected by law enforcement agencies. -  Еден австралиец е уапсен во Германија и обвинет за водење на најголемиот нелегален онлајн пазар во светот. Експертите за онлајн пазар на дрога велат дека корисниците на мрежата Даркнет се анонимни и честопати не се откриваат од агенциите за спроведување на законот.

 • Former football coach for Australia dies in Serbia - Поранешниот фудбалски тренер за Австралија Френк Арок почина во Србија

  Former football coach for Australia dies in Serbia - Поранешниот фудбалски тренер за Австралија Френк Арок почина во Србија

  18/01/2021 Duración: 05min

  Australian football community is mourning the loss of former Socceroos coach Frank Arok, who has died in Serbia aged 88. He is being remembered as a man ahead of his time.  - Австралиската фудбалска заедница жали за загубата на поранешниот тренер на Socceroos Франк Арок, кој почина во Србија на 88-годишна возраст. Тој ќе биде запаметен како човек пред своето време.

página 2 de 16