Sinopsis

Få ett friskare och hälsosammare förhållningssätt till relationer, sex och livet. Vi behandlar känslomässiga beroendetillstånd. Absolutions har en gedigen erfarenhet av traumabearbetning. Trauma är problemet, som får konsekvensen medberoende, bekräftelse- och sexmissbruk.Vi erbjuder en professionell behandling som ger resultat. Terapi, behandling och utbildning. Även för er som möter denna problematik i er profession. Gestalt- och traumakliniken ligger i framkant inom behandling av sex- och relationsberoende i Sverige.Podden är ett stöd, behandling behövs för att tillfriskna. Läs mer på Absolutions hemsida.

Episodios

 • Avsnitt 43 - Kerstin klient

  Avsnitt 43 - Kerstin klient

  05/12/2017 Duración: 43min

  Absolutions podcast, Mötet bjuder i det här avsnittet in till ett samtal mellan gestalt - och traumaterapeut Thomas Ristrand och Kerstin. Kerstin har varit klient på Absolutions i två år och ska gå utbildningen våren 2018. Hon berättar om sin resa och vad som hänt under tiden hon gått i behandling. Kerstin bemöter övergreppen hon har varit utsatt för och hur det har påverkat hennes relation till män, sin egen kropp och sexualitet. Ett modigt, ärligt och väldigt insiktsfullt samtal.

 • Avsnitt 40- Systemteori

  Avsnitt 40- Systemteori

  24/08/2017 Duración: 43min

  Absolutions podcast, Mötet är tillbaka efter sommaruppehåll och går djupare in på ämnet systemteori. Gestalt och trauamaterapeuterna Marve Ristrand Ahlner och Thomas Ristrand pratar om vad systemteori är för någonting. Hur vi idag är styrda av det system vi växte upp i. Det blir ett levande samtal som möter frågor som: Vad det är att sätta gränser? Vem är jag och vem är Diffe? Bland mycket annat.

 • Avsnitt 39- Sommarpodden 2017

  Avsnitt 39- Sommarpodden 2017

  07/07/2017 Duración: 51min

  Äntligen är podden tillbaka! Den heter numera Mötet, och i det här avsnittet möts Gestalt- och traumaterapeuterna Thomas Ristrand och Marve Ristrand Ahlner. De pratar om gruppens inverkan och kraft i behandlingen. Om skillnaden mellan jaget och självet. Också om vikten av att välja en behandlingsform som behandlar grundproblematiken och hur fel det kan bli om man inte gör det. Glad sommar önskar vi på Absolutions!

 • Avsnitt 35- Fredrik klient

  Avsnitt 35- Fredrik klient

  20/01/2017 Duración: 01h22min

  I avsnitt 35 av Absolutions podcast möter Gestalt- och traumaterapeut Marve Ristrand Ahlner, Fredrik. Ett samtal om relationer, familjen, och skuld. Men även andlighet och tro.

 • Avsnitt 33- Intervju med Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand

  Avsnitt 33- Intervju med Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand

  09/12/2016 Duración: 01h20min

  I detta avsnitt intervjuas Gestalt-och traumaterapeut Thomas Ristrand. Intervjuare är Malin som går Absolutions Gestalt-och traumaterapeututbildning. Malin ställer fritt personliga frågor till Thomas kring hans tillfrisknanderesa, relationer och förhållningssätt till livet och arbetet.

 • Avsnitt 29- Sommarpodden

  Avsnitt 29- Sommarpodden

  19/07/2016 Duración: 54min

  Gestalt- och traumaterapeuterna Marve Ristrand Ahlner och Thomas Ristrand medverkar i Absolutions podcasts sommarpodd. Där får vi bland annat lyssna till ett samtal om olika roller som vi tar i medberoendet till varandra. Både rent generellt men också från egna erfarenheter. Glad sommar!

 • Avsnitt 27- Elias klient

  Avsnitt 27- Elias klient

  19/06/2016 Duración: 01h23min

  I Absolutions podcast avsnitt 27 får vi lyssna till klienten Elias. Han delar bland annat med mig sig om sin relation till sin familj. Vilken tro som var gällande, och vilka roller det i sin tur ledde till att han och hans familjemedlemmar tog. Intervjuar gör i vanlig ordning Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand.

 • Avsnitt 25- Utbildningspoddden

  Avsnitt 25- Utbildningspoddden

  25/05/2016 Duración: 31min

  Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand introducerar oss lyssnare till utbildningen som Absolutions startar till hösten. Vad som krävs för att söka, vad den kommer innehålla och vilken användning jag kan komma att ha av utbildningen.

 • Avsnitt 24- Relationer, andlighet och att arbeta som terapeut.

  Avsnitt 24- Relationer, andlighet och att arbeta som terapeut.

  10/05/2016 Duración: 55min

  Thomas Ristrand och Kalle Sjöberg är vänner och kollegor på Absolutions, där de jobbar som Gestalt- och trauma terapeuter. Vi får möjlighet att lära känna Kalle och följa med i hans utveckling från att klara sig själv i livet, till att bli mer delaktig och våga ta sin plats och ta sitt ansvar.

 • Avsnitt 21- Gäst Nemo Hedén

  Avsnitt 21- Gäst Nemo Hedén

  28/02/2016 Duración: 01h05min

  Absolutions gäst Nemo Hedén berättar om början på sin tillfrisknanderesa och vad som fått honom att vilja ändra kompassriktningen i just hans liv. Nemo berättar om tomrummet inom honom och hur det känns att börja bryta sina destruktiva mönster. Intervjuare är Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand.

 • Avsnitt 20- Medarbetargruppen samtalar om det avbrutna traumat

  Avsnitt 20- Medarbetargruppen samtalar om det avbrutna traumat

  20/01/2016 Duración: 01h05min

  I detta avsnitt samlas hela medarbetargruppen vid mikrofonerna och samtalar om det avbrutna trauma. De ger exempel ur sina egna liv före behandlingen, och hur det avbrutna traumat kan/vill påverka samarbetet i en grupp. Vare sig det är gruppen som familj,på arbetsplatsen eller hos dem i medarbetargruppen. Hur ser ett avbrutet trauma ut i praktiken? I avsnittet hör du konkreta exempel.

 • Avsnitt 18- Ett kapitel ur mitt liv, Tomas klient

  Avsnitt 18- Ett kapitel ur mitt liv, Tomas klient

  01/12/2015 Duración: 01h09min

  Gestalt-och traumaterapeuten Thomas Ristrand intervjuar en klient som också heter Tomas. I ett lugnt samtal får du följa Tomas berättelse, var han befann sig före behandlingen och hur hans liv såg ut då. Till var han befinner sig idag, hur han uppfattar sig själv och andra i hans omgivning. Följ hans fotarbete i detta avsnitt.

 • Avsnitt 16- Ett förlorande av mig själv

  Avsnitt 16- Ett förlorande av mig själv

  22/10/2015 Duración: 51min

  Mina behov har inte tagits hand om så jag tvingas att anpassa mig för min omgivning, för att överleva. Det jag gör är att jag sviker mig själv. I detta avsnitt pratar Gestalt-och traumaterapeuterna Thomas och Marve just om detta! Med andra ord länken mellan att ta hjälp av mina överlevnadsstrategier och mitt medberoende.

 • Avsnitt 14- Svarta lådan

  Avsnitt 14- Svarta lådan

  12/09/2015 Duración: 38min

  I det här avsnittet pratar terapeuterna Thomas och Liza om svarta lådan. Vad symboliserar svarta lådan,hur kommer jag in och vad finns där inne? All detta pratar de om, samt ger exempel ur sina egna liv. Liza berättar bland annat om när hon öppnade sin svarta låda och vilken vändning det tog i hennes liv.

 • Avsnitt 14- Svarta lådan

  Avsnitt 14- Svarta lådan

  12/09/2015 Duración: 38min

  I det här avsnittet pratar terapeuterna Thomas och Liza om svarta lådan. Vad symboliserar svarta lådan,hur kommer jag in och vad finns där inne? All detta pratar de om, samt ger exempel ur sina egna liv. Liza berättar bland annat om när hon öppnade sin svarta låda och vilken vändning det tog i hennes liv.

 • Avsnitt 13- Jag står i min historia

  Avsnitt 13- Jag står i min historia

  21/08/2015 Duración: 01h15min

  I detta avsnitt kommunicerar terapeuterna Thomas Ristrand och Boine Josefsson om känslohuset. Under samtalets gång går de djupare och djupare in i de olika delarna i känslohuset.

 • Avsnitt 12- Vad är trauma?

  Avsnitt 12- Vad är trauma?

  28/06/2015 Duración: 38min

  I detta avsnitt får du lyssna till klinikchefen Thomas Ristrand och hans fru Liza Ristrand som pratar om vad ett trauma är. De ger exempel från sitt eget bröllop och vilka trauman som väcktes till liv i dem i och med detta. Vad är problemet och hur går man tillväga för att bli fri sina trauman.

 • Avsnitt 11- Diagnoser

  Avsnitt 11- Diagnoser

  20/04/2015 Duración: 40min

  Detta avsnitt handlar om diagnostisering. Thomas och Marve diskuterar kring ämnet. Vilka konsekvenser och återvändsgränder medföljer i att diagnostisera, och hur det i sin tur sätter käppar i hjulen till att nå tillfrisknandet.

 • Avsnitt 10- Medberoende

  Avsnitt 10- Medberoende

  27/03/2015 Duración: 48min

  I detta avsnitt får du lyssna till Thomas Ristrand och Boine Josefsson som pratar om medberoende. Vad är medberoende egentligen? Hur yttrar det sig och vad ligger till grund att ett medberoende uppstår?

 • Avsnitt 9- Andlighet=Enighet

  Avsnitt 9- Andlighet=Enighet

  25/02/2015 Duración: 01h07s

  Vad är lösningen? Lyssna till kommunikationen mellan Thomas Ristrand och Marve Ristrand Ahlner, far och son och idag också kollegor. De talar om tillit, omsorg, hänsyn och kärlek. Om tålamod- "modet att tåla". Vad fattas i ett dysfunktionellt familjesystem? De ger exempel från sin egen familj och i relation till varann från både då och nu.

página 1 de 2

Informações: