Sbs Estonian - Sbsi Eestikeelne Raadiosaade

Informações:

Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Estonian program, including news from Australia and around the world. - Kuula SBSi eestikeelsest saatest pärit intervjuusid, uudislugusid ja kogukonna lugusid ning Austraalia ja kogu maailma uudiseid.

Episodios

 • International Womens Day: gender pay gap in Australia - Rahvusvahelist naistepäev: Austraalia sooline palgalõhe

  International Women's Day: gender pay gap in Australia - Rahvusvahelist naistepäev: Austraalia sooline palgalõhe

  30/01/2021 Duración: 04min

  Thousands of childcare workers have walked off the job in capital cities across the country in protest for better pay. They've used International Women's Day to highlight the gender pay gap in Australia, which they say is a "national disgrace". - Üle Austraalia on tuhanded lastehoiu töötajad osariikide pealinnades oma töökohtadelt välja jalutanud protestimaks selliselt parema palga nimel.Nad on kasutatud rahvusvahelist naistepäeva rõhutamaks soolise palgalõhe eksisteerimist Austraalias, mis on nende sõnul "rahvuslik häbiplekk".

 • The story of Estonian anthem - Eesti rahvushümni saamislugu

  The story of Estonian anthem - Eesti rahvushümni saamislugu

  30/01/2021 Duración: 05min

  Do you know the birth story of the Estonian anthem? Who are the authors? How to correctly use the anthem? Listen the story to find out more. - Kas tead, kuidas Eesti riik endale rahvushümni sai? Kes on hümni autorid? Kuidas hümni kasutada? Sellest kõigest saab lähemalt kuulda loost.

 • Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  30/01/2021 Duración: 11min

  What has been happening in Estonia during the past couple of weeks? Our reporter Arp Müller who is based in Tallinn investigates. - Mis on Eestis möödunud nädalate jooksul toimunud? Meie reporter Arp Müller Tallinnast uurib lähemalt.

 • Indigenous Birthing Room - Milline on aborigeenide kultuuri austav sünnitustuba?

  Indigenous Birthing Room - Milline on aborigeenide kultuuri austav sünnitustuba?

  30/01/2021 Duración: 02min

  Contemporary art and traditional culture have merged to provide Melbourne's Aboriginal community with a unique medical facility.  The facility gives mothers-to-be the option of delivering their babies at the city's first culturally sensitive birthing centre.  - Melbourne'i aborigeenide kogukonnale on loodud unikaalne sünnitusruum, mis kaasab nii kaasaegset kunsti kui ka pärimuskultuuri. Tegemist on linna esimese kultuuriliselt tundliku sünnituskeskusega, mis annab tulevastele emadale võimaluse sünnitada sealses ruumis. 

 • Estonian News Report - Estonian News Report

  Estonian News Report - Estonian News Report

  30/01/2021 Duración: 09min

  What has been happening in Estonia during the past couple of weeks? Our reporter Arp Müller who is based in Tallinn investigates. - Mis on Eestis möödunud nädalate jooksul toimunud? Meie reporter Arp Müller Tallinnast uurib lähemalt.

 • Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  30/01/2021 Duración: 10min

  What has been happening in Estonia during the past couple of weeks? Our reporter Arp Müller who is based in Tallinn investigates. - Mis on Eestis möödunud nädalate jooksul toimunud? Meie reporter Arp Müller Tallinnast uurib lähemalt.

 • International Womens Day: women protests around the world - Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine möödus protestimarsside saatel

  International Women's Day: women protests around the world - Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine möödus protestimarsside saatel

  30/01/2021 Duración: 06min

  Women around the world have marked International Women's Day. The annual celebration of women's rights is aimed at highlighting the struggle for gender equality and commemorating the women's movement.   - Üle maailma tähistati rahvusvahelist naistepäeva. Iga aastase naistepäeva tähistamise eesmärgiks on naiste õigustele tähelepanu osutamine ja ajaloolise soolisvõrdõiguslikku liikumise mälestamine. 

 • Estonia celebrated Mother Tongue Day with an Estonian e-test - Eestis tähistati emakeelepäeva e-etteütlusega

  Estonia celebrated Mother Tongue Day with an Estonian e-test - Eestis tähistati emakeelepäeva e-etteütlusega

  30/01/2021 Duración: 04min

  Estonia celebrated Mother Tongue Day on March 14. How did this tradition start and how does Estonia check its people's Estonian language skills? - Eesti tähistas 14. märtsil emakeelepäeva. Kuidas see traditsioon alguse sai ning kuidas kontrollitakse inimeste eesti keele oskust?

 • Estonian Cultural News - Eesti kultuuriuudised

  Estonian Cultural News - Eesti kultuuriuudised

  30/01/2021 Duración: 10min

  What are the main cultural events that have taken place in Estonia recently? What kind of cultural places can Australian Estonians visit this summer in Estonia? - Millised on tähtsaimad kultuurisündmused Eestis viimase paari nädala jooksul ning milliseid kultuurikohti Austraalia eestlased sel suvel külastada võiksid?

 • Estonian strongest man made a world record in Melbourne - Eesti tugevaim mees tegi Melbourneis maailmarekordi

  Estonian strongest man made a world record in Melbourne - Eesti tugevaim mees tegi Melbourneis maailmarekordi

  30/01/2021 Duración: 07min

  Rauno Heinla is the strongest man in Estonia. Last week he made a new world record in Melbourne? How do Strongmen sportsmen compete against each other and what attracted him to it? - Rauno Heinla on Eesti kõige tugevam mees, kes eelmisel nädalal tegi Melbourneis maailma rekordi. Milles Rammumeeste võistlused seisnevad ning mis teda selle spordi juures võlub?

 • Estonian National Museum and its new face - Kuidas läheb uuenenud Eesti Rahva Muuseumil?

  Estonian National Museum and its new face - Kuidas läheb uuenenud Eesti Rahva Muuseumil?

  30/01/2021 Duración: 11min

  Estonian National Museum has a new location and a new building. It has been open for less than two months and is already proving to a popular cultural institution for the local Estonians. We talked to Kaarel Tarand who tells us more. - Eesti Rahva Muuseum sai endale uue hoone. Tänaseks on pea kaks kuud avatud oldud ning rahva seas väga populaarseks saadud. Rääkisime ERMi avalike suhete juhi Kaarel Tarandiga.

 • Settlement Guide: Helping migrants find work in Australia - Kuidas immigrantidel Austraalias tööd leida aidata?

  Settlement Guide: Helping migrants find work in Australia - Kuidas immigrantidel Austraalias tööd leida aidata?

  30/01/2021 Duración: 07min

  Migrants and refugees often struggle to find work in Australia. A lack of language skills, Australian experience and cross-cultural misunderstandings can provide additional barriers - Immigrantidel ning pagulastel on Austraalias tihti raske tööd leida.  Ebapiisav keeleoskus, Austraalia kogemuse puudumine ning kultuuridevahelised arusaamatused võivad siin omakorda takistuseks saada.   

 • National anthem takes a thumping ahead of Mundine-Green fight - Enne tänast poksimatši on Austraalia hümni üle vaidlus tekkinud

  National anthem takes a thumping ahead of Mundine-Green fight - Enne tänast poksimatši on Austraalia hümni üle vaidlus tekkinud

  30/01/2021 Duración: 03min

  The Prime Minister has responded to Indigenous boxer Anthony Mundine, who has described Australia's national anthem as "racist".  Mr Mundine says the anthem does not represent Indigenous people and he won't stand when it is performed ahead of his fight against Danny Green this week. - Peaminister on Austraalia põlisrahvastest poksijale Anthony Mundineile, kes kutsus Austraalia hümni rassistlikuks, oma vastuse andnud.  Mundinei sõnul ei esinda hümn põlisrahvastest austraallasi ning ta keeldub selle esitamise ajal täna Danny Greeniga toimuval poksimatšil püsti tõusmast .  

 • Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  30/01/2021 Duración: 11min

  What has been happening in Estonia during the past couple of weeks? Our reporter Arp Müller who is based in Tallinn investigates. - Mis on Eestis möödunud nädalate jooksul toimunud? Meie reporter Arp Müller Tallinnast uurib lähemalt.

 • Lets meet Estonias honorary consul in New Zealand Mr. Tõnu Loorpärg (1. part) - Saame tuttavaks Uus-Meremaa aukonsuli Hr. Tõnu Loorpärgiga (1.osa)

  Lets meet Estonia's honorary consul in New Zealand Mr. Tõnu Loorpärg (1. part) - Saame tuttavaks Uus-Meremaa aukonsuli Hr. Tõnu Loorpärgiga (1.osa)

  30/01/2021 Duración: 09min

  Estonia has a honorary consul in New Zealand. Mr. Tõnu Loorpärg resides in Wellington and his consular area is New Zealand´s territory. Find out what kind of tasks the honorary consul has to deal with. - Eestil on Uus-Meremaal aukonsul. Härra Tõnu Loorpärg asub Wellingtonis ja tema konsulaarpiirkonnaks on kogu Uus-Meremaa territoorium. Sellest, milliste ülesannetega aukonsulil tuleb oma töös kokkupuutuda saab kuulata lähemalt loost.

 • The remote town of Broome hosts its own Mardi Gras - Väikelinn Broome tähistas oma esimest Mardi Grasd

  The remote town of Broome hosts its own Mardi Gras - Väikelinn Broome tähistas oma esimest Mardi Gras'd

  30/01/2021 Duración: 05min

  The remote town of Broome, on the Kimberley coast of Western Australia, has an LGBTI population broadly accepted by its wider community. The community is so widely accepted that, when the town hosts its own Mardi Gras, most of the people who attend are straight.  - Lääne Austraalias Kimberley rannikul asub väikelinn Broome, mille elanikud toetavalt aksepteerivad oma kohalikku gay-kogukonda. LGBTI kogukond on nii aktsepteeritud, et kui linn võõrustas oma esimest Mardi Gras'd, olid enamik osalejatest heteroseksuaalsed. 

 • When should we use a formal you and an informal you when addressing someone in Estonian? - Kuna me peaksime eesti keeles sinatama ning kuna teietama?

  When should we use a formal 'you' and an informal 'you' when addressing someone in Estonian? - Kuna me peaksime eesti keeles sinatama ning kuna teietama?

  30/01/2021 Duración: 13min

  Estonian language is changing and it is influenced by other languages like Finnish. When should we address someone with a formal version of 'you' and an informal one? Can we use the informal version when talking to the president? We talked to Ramona Lepik, an Estonian and Finnish linguist to find out. - Eesti keel on muutumas ning ka teised keeled nagu näiteks soome keel mõjutavad seda. Kuna me peaksime kellegi poole pöördudes neid teietama ning kuna sinatama? Kas tohime presidenti sinatada? Rääksime eesti filoloogi Ramona Lepikuga.

 • 13 women sailing towards Gaza with peace in their hearts - 13 naist on seilamas Gaza suunal kandes sõnumit rahust

  13 women sailing towards Gaza with peace in their hearts - 13 naist on seilamas Gaza suunal kandes sõnumit rahust

  30/01/2021 Duración: 03min

  The Israeli navy has intercepted a boat skippered by an Australian woman and carrying only women as it aimed to break the decade-long blockade of the Gaza Strip. - Iisraeli merevägi on kinni pidanud paadi, mille kapteniks oli Austraalia naine ja, mille pardal vaid naised. Naistepaadi eesmärgiks on murda juba kümnendi kestnud blokaad Gaza sektoris.

 • We miss you already: EU receives Brexit trigger - Me igatseme teid juba: EL sai Brexiti alustamiseks avalduse

  'We miss you already': EU receives Brexit trigger - Me igatseme teid juba: EL sai Brexiti alustamiseks avalduse

  30/01/2021 Duración: 05min

  Britain is being asked to settle a multibillion-dollar Brexit bill and guarantee protection for Europeans living in the United Kingdom after the formal triggering of its EU departure process. The European Parliament's demands follow the British Prime Minister's invoking of article 50 of the Lisbon Treaty, starting a two-year Brexit countdown.   - Suurbritannial on palutud lahendada mitu miljardit dollarit maksma minev Brexit ning tagada Ühendkuningriikides elavatele eurooplastele kaitse peale seda, kui riigi Euroopa Liidust lahkumise protsess ametlikult alguse sai.  Need Euroopa Parlamendipoolsed nõuded esitati peale seda, kui Briti peaminister käivitas Lissaboni Lepingu Artikkel 50ne, alustades nii kaheaasta pikkust Brexiti protsessi.   

 • Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  Estonian News Report - Uudiseid Eestist

  30/01/2021 Duración: 11min

  What has been happening in Estonia during the past couple of weeks? Our reporter Arp Müller who is based in Tallinn investigates. - Mis on Eestis möödunud nädalate jooksul toimunud? Meie reporter Arp Müller Tallinnast uurib lähemalt.

página 1 de 10