Translation Of The Meaning Of The Quran In Russian 2

Holy Quran Translation in MP3, qurantranslations.net Your Source For High Quality Audio Translation Of The Holy Quran

In Russian Terms - Advanced Russian Language Program And Podcast

Current events podcast in Russian for upper intermediate to advanced Russian speakers. Nuanced cultural conventions and sociopolitical developments in the post-Soviet countries...

Mga Tanong at Sagot

Napapaloob sa audio na ito ang pagsagot ni Ust. Samsudin panuntungan sa mga katanungan mula sa ilang mga kapatid sa Islam. 1-Paraan kung paano maniwala sa kaisahan ni Allah. 2-...

página 1 de 252