Borut Savski And Milan Kristl - "analogicna Kompozicija" (analogic Composition)

Informações:

Sinopsis

Borut Savski in Milan Kristl O analogicni kompoziciji: Analogicna kompozicija je osnova dramaturskega pristopa dveh avtorjev, ki je sicer improvizacija, vendar s predvidenim in predsestavljenim instrumentarijem. Razteza se med strukturo in de-strukturo - torej casovno: med trenutkom in konstruiranim (sestavljenim, zaporednim) casom. Ce je socasje (sinhronost) sodelovanja dveh avtorjev ena od osnov - torej: vzporejanje - je druga v razporejanju (v zaporedja) - v podrobnem je to ritmiziranje - v sirsem pa je to glasbena kompozicija. Instrumentarij je na eni strani sestavljen iz razlicnih senzorskih sistemov - video, infrardecih, zvocnih in doticnih (taktilnih) - povezanih na racunalnik. Ti sistemi so razlicno odzivni - nekateri neposredno, drugi algoritmicno. Na drugi strani je clovesko telo in njegovi neposredni zvocni vmesniki, kot so piscali, brenkala in glasovi. Poudarek v obeh primerih pa je vendarle v iskanju sledi organskosti (telesnosti; ki je vedno predvsem struktura) logicnega (racunalniskega, kulturnega) in analognega sistema (ki je avtonomija teles in njihovih odlocitev)- torej analogne logike. O principu analogicnosti: Skovanka analogicno je skrajsana besedna zveza analogna logika, ki je zanimiva zato, ker dejansko pomeni analogicna logika, torej: nelogicna logika. Torej nekaj takega kot neumni um. Semanticno pa kaze na to, da je nelogicno izpeljava iz logicnega - torej je primarnejsi izraz: logicno. Beseda, ki je zelo blizu analogicnemu je analogno, vendar je v praksi (v kulturi...) povsem drugacnega (celo nasprotnega) pomena. Analogno opisuje, da je pri prevajanju iz ene vrednosti v neko drugo prislo do proporcionalne (podobne - analogne) spremembe. Mi dodajamo, da je bila sprememba pri pretvorbi v drugo velicino skoraj linearna (v nasprotju z vecpomenskostjo nelinearnih sistemov). V splosnejsem cloveskem jeziku pa: da je pomen (skoraj) isti. V matematiki je bila pred desetletji zanimiva beseda fuzzy logic ali slovensko: mehka logika. Primernejsi izraz bi sicer bil nejasna logika. Ne le dve izkljucujoci se stanji - ampak neskoncno stanj. Se en uporabljan izraz za omenjeni princip je analogna logika - od tu torej skovanka principa analogicnega kot nelogicne logike. Analogicni princip sicer izhaja iz gradnje (elektronskih) strojev, pri katerih moment odlocitve ni enoznacen, ampak je zaradi zajemanja podatkov dveh senzorjev, uporabe analognih elektronskih komparatorjev in posebne konfiguracije pomicnih registrov precej samosvoj. Pri tem mislimo na samosvojost v razmeroma kratkem casovnem intervalu, ki ga dojemamo kot ritem, vendarle pa ga lahko oznacimo kot rudimentarni spomin - no, pomnilnik.WEB: http://www.3via.org/trivia/-------------o projektu / about the project ZVO.I.TI. (so.und.ing):ZVO.I.TI. (so.und.ing) is presenting the work of artists and music by sound researchers: Marko Batista, Luka Prini (Nova deViator), Tao G. Vrhovec Sambolec, SON: DA, Octex, Borut Savski, Irena Tomain and Bojana alji Podeva. ZVO.I.TI. (so.und.ing) is a production of a thematically related sound-art audioperformances of Slovenian composers and sound artists in podcast format. The project integrate audio-Slovenian intermedia scene, creating the field of contemporary music on musical theatrical, audio and internet-based field and internet research performances. The project involves the authors of young and middle generations that generate predominantly creative approach to music and sound for various forms of contemporary art projects. Featured authors are actively flirting with exploratory attitude to sound, music and sound presence in the field of contemporary sound-art. The project ZVO.I.TI. (so.und.ing) is produced by CONA institute in a co-production with RAM LIVE and co-curated by Ilari Valbonesi (intermedia curator, director RAM LIVE).Project is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.

Episodios